bet-bruk.pl

“Trwałość i bezpieczeństwo.”

Kruszywa granitowe

Posiadamy duże ilości nadkładu granitowego. Może on być stosowany, jako warstwa mrozoodporna, przepuszczalna, zagęszczana bezpośrednio po wykonaniu cementowej stabilizacji gruntu oraz służyć do wykonania nasypów. Cena za 1 tonę nadkładu wynosi 3,50 zł (netto). Organizujemy transport kolejowy.

Cennik kruszywa granitowe

LpSymbolOpisJmCena netto
1KRG01GWLKruszywo drobne (granitowe) 0/2 mmT22
2KRG02GWLKruszywo drobne (granitowe) 0/4 mmT22
3KRG04GWLKruszywo grube (granitowe) 2/8 mmT50
4KRG05GWLKruszywo grube (granitowe) 8/16 mmT50
5KRG06GWLKruszywo o uziarnieniu ciągłym (granitowe) 0/31,5 mmT20
6KRG07GWLKruszywo o uziarnieniu ciągłym (granitowe) 0/63 mmT20
7KRG08GWLKruszywo na podsypkę kolejową (granitowe) 31,5/50 mmT40
8KRG09GWLKruszywo grube (granitowe) 31,5/63 mmT40
9KRG11GWLKamikaze odstrzałowy (granit)T20
10KRG12GWLKamień do robót hydrotechnicznych (granit) 90/250 mmT40
11KRG13GWLKruszywo grube (granitowe) 2/16 mmT50
12KRG14GWLMieszanka nienormowanaT15
13KRG15GWLBloki granitoweT90

Cennik kruszyw bazaltowych

LpSymbolOpisJmCena netto
1KRB01TGLKruszywo drobne (bazaltowe) 0/2 mmT30
2KRB02TGLKruszywo o ciągłym uziarnieniu (bazaltowe, łamane) 0/5 mmT40
3KRB03TGLKruszywo grube (Grysy bazaltowe) 2/5 mmT60
4KRB04TGLKruszywo grube (Grysy bazaltowe płukane) 2/5 mmT68
5KRB05TGLKruszywo grube (Grysy bazaltowe) 5/8 mmT65
6KRB06TGLKruszywo grube (Grysy bazaltowe płukane) 5/8 mmT73
7KRB07TGLKruszywo grube (Grysy bazaltowe) 8/12,5 mmT70
8KRB09TGLKruszywo grube (Grysy bazaltowe) 12,5/16 mmT59
9KRB10TGLKruszywo grube (Grysy bazaltowe) 16/22 mmT55
10KRB11TGLMieszanka bazaltowo-tufowa 0/31,5 mmT30
11KRB12TGLMieszanka bazaltowo-tufowa 0/63 mmT30
12KRB13TGLMieszanka bazaltowo-tufowa 31,5/63 mmT40
13KRB14TGLMieszanka bazaltowo-tufowa 63/200 mmT30
14KRB15TGLMieszanka bazaltowo-tufowa nienormowanaT20
15KRB16TGLKruszywo grube nienormowane (Grysy bazaltowe)T52
16KRB17TGLNadkładT7
17KRB18TGLKruszywo grube (Grysy bazaltowe) 5/8 mm, Gc 85/35T60
18KRB19TGLKruszywo grube (Grysy bazaltowe) 2/8 mmT70
19KRB20TGLKruszywo grube (Grysy bazaltowe) 8/16 mmT70
20KRB21TGLKruszywo grube (Grysy bazaltowe) 8/11 mmT70
21KRB23TGLKruszywo grube (Grysy bazaltowe) 11/16 mmT59
22KRB25TGLKruszywo grube (Grysy bazaltowe płukane) 2/8 mmT75
23KRB26TGLKruszywo grube (Grysy bazaltowe płukane) 8/16 mmT75

Pobierz cennik [PDF]

WYKAZ KRUSZYW GRANITOWYCH /UZIARNIENIE/,
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA OBOWIĄZUJĄCYCH NORM OBJĘTYCH ZNAKOWANIEM CE

Kruszywa granitowe do betonu, zaprawy i zaczynu wg PN-EN 12620:2008 2/8; 8/16; 16/22
Kruszywa granitowe do mieszanek bitumicznych i nawierzchni wg PN-EN

0/5; 2/8; 5/8; 8/11; 8/16
11/16; 16/22

Kruszywa granitowe do zaprawy wg PN-EN 13139:2003 0/5
Kruszywa granitowe do hydraulicznie związanych i niezwiązanych
mieszanek wg PN-EN 13242:2008 0/31,5; 0/63; 5/31,5
Kamień granitowy do robót hydrotechnicznych wg PN-EN 13383-1:2003 150/450 mm; 200/800 kg; 500/1500 kg
Kruszywa granitowe (podsypka kolejowa) wg PN-EN 13450:2004 31,5/50; 31,5/63

Galeria produktupobierz cennikpobierz cennik Pisarzowice

Galeria